Adatkezelési Tájékoztató

A személyes adatok védelme üzleti gyakorlatunk szerves része. Honlapunkon keresztül automatikusan nem gyűjtünk személyazonosításra alkalmas adatokat (pl. automatikusan nem rögzítjük a felhasználóink nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét), így, hacsak nem önként osztja meg ezeket velünk (pl. regisztráció során, vagy nekünk küldött e-mailen keresztül), nem fogjuk kezelni azokat. Amennyiben nem kívánja, hogy személyes adatait kezeljük, kérjük ne adja meg ilyen adatait nekünk. Ha mégis megad ilyen adatokat, kérjük olvassa el az Adatkezelési Tájékoztatót, amelyben bemutatjuk az adatkezelésünkre vonatkozó legfontosabb elveket, szabályokat és az adatkezelési gyakorlatunkat:

Adatkezelő adatai, elérhetősége

 • Adatkezelő: Budapest Mikroelektronika Zrt.
 • Székhelye: 1139 Budapest, Frangepán 15-17.

Adatbiztonsággal kapcsolatos legfőbb irányelveink

Megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakítottunk ki annak érdekében, hogy a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során biztosítsuk. A kezelt adatokkal kapcsolatos legfontosabb irányelveink:

 • az adatok csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek (rendelkezésre állás),
 • az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • az adatok változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),
 • az adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáférés ellen (adat bizalmassága).

Mit teszünk adatai védelme érdekében?

A technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújtson. Ennek kapcsán:

 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk;
 • Az informatikai rendszereket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel láttuk el;
 • Az elektronikus adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között, és csak azok a személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van;
 • Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők;
 • Nyilvántartjuk az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomásunkra jutott, bejelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az általunk kezelt adatok köre

A Weboldalunk használatához általában semmilyen adatot nem szükséges megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait rendelkezésünkre bocsássa:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, valamint a szolgáltatás igénybe vevő cégre vonatkozó adatokat;
 • az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Kérjük olvassa el a Cookikra vonatkozó tájékoztatónkat, amelyet lentebb talál.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, megszűnéséhez kapcsolódó jogos érdek érvényesítése (az Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) f) pontja alapján).

Adatkezelés célja

Az adatkezelés a Weboldalt felkereső, a szolgáltatásait igénybevevő Felhasználók és a weboldal Üzemeltetője közötti folyamatos kapcsolatot, a felhasználói élmény javítását, valamint a közvéleménykutatást szolgálja.

Az Ön által megadott adatokat kizárólag abból a célból kezeljük, hogy magasabb szintű szolgáltatást tudjunk nyújtani a Ön részére, különösen az alábbi területeken:

 • a Weboldalon feltett kérdéseire történő válaszadáshoz;
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • a Weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a Weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;

A kapcsolatot, amennyiben ezeket az adatait megadta részünkre, e-mailben, telefonon vagy levélben vesszük fel (figyelembe véve az Ön által megadott preferált kommunikációs csatornát). Az Ön által megadott adatok kezelése az Ön önkéntes hozzájárulásával történik.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül nem továbbítjuk, nem tesszük közzé, nem adjuk el, illetve nem adjuk bérbe sem és harmadik személy részére sem tesszük hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés a személyes adatainak megismerésekor kezdődik és a kapcsolattartó természetes személy adatainak megváltoztatásáig, vagy szerződéshez kapcsolódó adatok esetén az adott szerződés megszűnése illetve jogi igények érvényesítésének határideje illetve utolsó sikeres kapcsolatfelvételt követő legfeljebb 5 évig tart (amelyik később történt) a Felek közötti esetleges újabb ügyfélkapcsolat létesítésének lehetővé tétele érdekében.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez, kapcsolattartáshoz szükséges, amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor nem lehetséges a szerződés megkötése és az üzleti kapcsolattartás.

Adattovábbítás

Harmadik személy felé fő szabályként nem továbbítunk semmilyen adatát, kivéve az alábbi eseteket:

 • kapcsolt vállalkozásaink és érintett helyi disztribútoraink felé,
 • amennyiben az adat továbbítása szükséges ahhoz, hogy az Ön megkeresése alapján ajánlatot tudjunk adni és/vagy az Ön által igényelt szolgáltatásokat biztosítani tudjuk.

Technikai Terméktámogatásra vonatkozó szabályok

Amennyiben terméktámogatást kíván igénybe venni és ennek során oszt meg velünk személyes adatokat, az adatkezelés Technikai Terméktámogatás rendszeren keresztül történik. E rendszerben csak regisztrált üzletfeleink és azok természetes személy képviselői és/vagy kapcsolattartói adatait kezeljük. A kezelt adatok köre: az Ügyfél kapcsolattartó neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma (opcionális). Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor nem lehetséges Technikai Terméktámogatás szolgáltatás igénybevétele.

A felhasználók jogai és a jogérvényesítés

Bármikor kérheti a velünk megosztott adatai helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhet teljeskörű konkrét tájékoztatást az adatkezelésről.

Kérheti azt is, hogy vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek illetve adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsuk. Ezeket a kéréseket az Adatkezelő 1 hónapon belül teljesíti.
Ha úgy érzi, hogy az adatkezelés során jogszabályt sértettünk, akkor panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) – elérhetőségei:

Ha az adatkezelés során megsérthetjük jogait, akkor (választása szerint) a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.

„SÜTIK” (COOKIES) ÁLTAL AUTOMATIKUSAN GYŰJTÖTT NEM SZEMÉLYES ADATOK

Amikor meglátogatja weboldalainkat, automatikusan (azaz nem regisztráláson keresztül) információt gyűjtünk, úgy, hogy apró szövegfájlokat – un. cookie-kat – helyezünk el az Ön számítógépén. Az ezzel a módszerrel nyert információ személyt nem azonosít (kinyerhető információ pl.: az Ön által használt böngésző típusa és a használt számítógépes operációs rendszer, a webhely domainjének neve, ahonnan érkezett, a látogatások száma, az eltöltött átlagos idő, a megtekintett oldalak száma), de segít a működés javításában a weboldalakon és optimális felhasználói élményt nyújt. Ezek a cookie-k egyszerűen eltávolíthatók a böngésző(k) beállításainak segítségével, és az is beállítható, hogy engedélyezzék-e a cookie-k létrehozását számítógépén webhelyek látogatása esetén. A cookie-k használata révén a rendszer statisztikai adatokat generálhat a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás általában megváltoztatható annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

KAPCSOLÓDÁS EGYÉB LINKEKRE

Webhelyeinken más webhelyekre mutató linkek is találhatók. Felhívjuk figyelmét, hogy nem ellenőrizzük az ilyen linkeken keresztül elérhető weboldalakat és az azokhoz kapcsolódó adatkezelést. Ha kérdései lennének a kapcsolódó webhelyek adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, kérjük, hogy közvetlenül az adott webhely fenntartójához forduljon.

KISKORÚ FELHASZNÁLÓK

A kiskorú felhasználók nem adhatnak meg személyi adatokat szüleik vagy gondviselőik beleegyezése nélkül.
Tudatosan nem gyűjtünk vagy használunk semmilyen személyes információt kiskorú felhasználóktól, semmilyen célból, beleértve a harmadik félnek történő továbbítást is. Minden szülőt, gondviselőt arra ösztönzünk, hogy gyermekeiket biztonságos és felelősségteljes internet használatára oktassák.